Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750.000₫ 455.000₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 630.000₫ 335.000₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
350.000₫ 190.000₫ Miễn phí
.name.vn 75.000₫ 40.000₫ Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 260.000₫ 280.000₫ 260.000₫
.net 290.000₫ 300.000₫ 290.000₫
.org 310.000₫ 320.000₫ 310.000₫
.biz 350.000₫ 370.000₫ 350.000₫
.info 360.000₫ 380.000₫ 360.000₫
.asia 380.000₫ 400.000₫ 380.000₫
.mobi 430.000₫ 450.000₫ 430.000₫
.xxx 2.730.000₫ 2.750.000₫ 2.730.000₫
.tv 890.000₫ 910.000₫ 890.000₫
.co 800.000₫ 820.000₫ 800.000₫
.us 250.000₫ 270.000₫ 250.000₫
.eu 250.000₫ 270.000₫ 250.000₫
.site 910.000₫ 930.000₫ 910.000₫
.tel 310.000₫ 330.000₫ 310.000₫
.zone 690.000₫ 710.000₫ 690.000₫
.shop 900.000₫ 920.000₫ 900.000₫
.blog 750.000₫ 770.000₫ 750.000₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 270.000₫ 270.000₫ 270.000₫
.top 370.000₫ 390.000₫ 370.000₫
.in 280.000₫ 300.000₫ 280.000₫
.co.in 180.000₫ 200.000₫ 180.000₫
.firm.in 180.000₫ 200.000₫ 180.000₫
.net.in 180.000₫ 200.000₫ 180.000₫
.org.in 180.000₫ 200.000₫ 180.000₫
.com.co 800.000₫ 820.000₫ 800.000₫
.me 720.000₫ 740.000₫ 720.000₫
.online 1.040.000₫ 1.060.000₫ 1.040.000₫
.cc 770.000₫ 790.000₫ 770.000₫
.name 220.000₫ 240.000₫ 220.000₫
.gen.in 180.000₫ 200.000₫ 180.000₫
.ind.in 180.000₫ 200.000₫ 180.000₫
.tw 950.000₫ 970.000₫ 950.000₫
.land 690.000₫ 710.000₫ 690.000₫
.company 450.000₫ 470.000₫ 450.000₫
.gift 460.000₫ 480.000₫ 460.000₫
.media 690.000₫ 710.000₫ 690.000₫
.website 490.000₫ 510.000₫ 490.000₫
.ws 540.000₫ 560.000₫ 540.000₫
0931999911